Diensten

Elke maandag t/m donderdag kunt u uw hond(je) brengen naar mijn dagopvang binnen de openingstijden van 07:00 tot 18:00. (Uitzonderingen zijn bespreekbaar, neem hiervoor contact met mij op)

Hier zorg ik ervoor dat uw hond(je) de hele dag verzorgd wordt en kan hij/zij lekker spelen met kleine soortgenootjes. 

Lees voor het reserveren eerst de huisregels!
Deze zijn hieronder te vinden, waarna u de tarieven zult zien.

Is het de eerste keer dat u langskomt? Lees dan eerst onderaan de pagina na de tarieven over het intakegesprek.

Wilt u alle algemene voorwaarden lezen? Deze vindt u onder aan de pagina.

Wilt u meer van de opvang zien? Bekijk dan onze Instagram of Facebook!

Heeft u vragen twijfel dan niet en neem contact op met mij.

Huisregels!


Onze regels

  • Uw hond(je) kan gedurende de hele dag, onder begeleiding van mijzelf, in de omheinde wei en/of binnen verblijf spelen.  
  • Uw hond(je) is welkom binnen de openingstijden en zal tijdens het bezoek niet worden gevoed. Wel zal (vers-) water continue aanwezig zijn.
  • Als uw hond(je) komt spelen, dient deze geen halsband te dragen.
  • Uw hond(je) wordt niet aan vreemde meegegeven, tenzij dat door de eigenaar is doorgegeven.
  • Wanneer uw hond(je) medische hulp behoeft tijdens aanwezigheid bij ons, wordt onze eigen dierenarts ingeschakeld. Dieren Centrum Oisterwijk (ODC). De kosten die hier aan zijn verbonden komen voor de rekening van de eigenaar.

Verplichtingen eigenaren

  • Uw hond dient alle verplichtte behandelingen te hebben gehad, waaronder de jaarlijkse cocktail- en kennelhoest inenting en de periodieke vlo- en wormbehandelingen. (u dient bewijs hierover voor te leggen)
  • Wij bieden geen mogelijkheid een hond die niet bij andere kan, o.a. door loopsheid, op te vangen.
  • U dient zelf uw hond voor en na het bezoek te voeden. Let op! Geef uw hond vooraf niet te veel eten, dit verkleint het risico op een maagdraaiing. 
  • De eigenaar bij de eerste kennismaking het intakeformulier naar eerlijkheid te hebben ingevuld. 

Tarieven

 

Per dag rekenen wij €14,50 per hond(je). Dat houdt in dat wij uw hond(je) van 07:00 tot 18:00 kunnen opvangen. Kiest u ervoor om maar een halve dag* uw hond(je) hier te laten, dan zijn de kosten €9,50.


€9,50 voor een halve dag*
€14,50 voor een hele dag
€130,50 voor een 10 dagenkaart**

Plaats uw reservering het liefst minimaal 2 dagen van te voren wegens de drukte. U kunt maximaal 24 uur van te voren wijzigen of afmelden. Als u later afmeld is het mogelijk dat wij dit in rekening brengen.
Weekenden en feestdagen zijn wij gesloten. Tijdens de vakanties zijn wij niet volledig geopend. Er wordt ruim van te voren bekend gemaakt om welke dagen dit gaat. 

Gebruik whatsapp, berichten of bel mij om uw reservering te plaatsen. Is dit uw eerste keer? Lees dan onderaan deze pagina over het intakegesprek.

De kosten kunnen worden voldaan op onderstaande rekening:
NL64 RABO 0367 4623 54
T.n.v. Max DayCare

*voor de koste van een halve dag kan uw hond(je) hier maximaal 5 uur op een dag zijn. Dit hoeft niet precies in de ochtend of middag te vallen. Als uw hond(je) langer dan 5 uur bij ons verblijft moeten wij de kosten van een volledige dag in rekening brengen.

**een 10 dagenkaart kunt u vooraf kopen en wordt per keer afgetekend. Bent u van plan om uw hond(je) vaker te brengen, dan wordt het aangeraden om een 10 dagenkaart te kopen. Hiermee bespaard u elke tiende keer €14,50 en dus een gratis dag.

De eerste keer?

Let op! Wegens de grote druk en een overvolle dagopvang heb ik op dit moment een stop op nieuwe klanten... helaas  kan ik geen nieuwe hond(jes) opvangen. Er staat ook al een wachtlijst, zodra dit verandert zal ik dit direct op sociaal media en de website aangeven. 
Alvast bedankt voor uw begrip!

Tijdens de allereerste kennismaking vindt er een intakegesprek plaats waar ik kennis kan maken met uw hond(je) en u zelf. U kunt een rondleiding krijgen en ik zal vertellen hoe alles hier in zijn werk gaat. Wij vragen u om enkele formulieren in te vullen over uw hond(je) met o.a. een stukje over het karakter en eventuele afwijkingen. Dit is zodat ik hem/haar beter kan leren begrijpen, zodat de zorg optimaal is.

De eerste keer dat u uw hond(je) langs komt brengen is geheel gratis! Hij/zij kan dan eerst een keer komen oefenen/spelen om er zeker van te zijn dat dit de juiste plek is.

Dus wilt u, als u gaat werken, een dagje weggaat of een andere reden hebt, dat uw hond(je) goed en verzorgt kan spelen met zijn soortgenootjes in een fijne kleinschalige en verantwoorde omgeving? Kom dan langs bij Max DayCare en vergeet uw kleine vriend niet mee te nemen! 

Neem voor de eerste keer eerst telefonisch contact met mij op, dan kan ik u meteen helpen met eventuele vragen.

Let op! Wegens de grote drukte kan het zijn dat ik niet direct ruimte voor uw kleine vriend heb. Als u wilt zal ik u op de wachtlijst plaatsen en neem ik direct contact op als er ruimte is (dit is erg afhankelijk van de gewenste dag).

Algemene voorwaarden Max DayCare

 
1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
met Max DayCare.
De wederpartij ‘degene die opdracht geeft tot het opvangen
van hun hondje’, wordt in het navolgende aangeduid als de eigenaar.
1.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer : 82477345

2. Verplichtingen/rechten
2.1  Max DayCare vangt de honden op in een afgesloten binnenplaats, voorzien van vloerverwarming en ventilatie. Buiten is er een omheinde buitenplaats en grasveld met voldoende zon en schaduw plekken.
2.2  Max DayCare verplicht zich zorgvuldig te handelen met betrekking tot veiligheid en het welbevinden van de honden.
2.3  Wanneer Uw hondje medische hulp nodig heeft tijdens de aanwezigheid bij Max DayCare , wordt onze eigen dierenarts ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor de rekening van de eigenaar.
2.4  Max DayCare behoud het recht voor, om de hondendagopvang tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie en/of feestdagen.
Dit word tijdig en duidelijk vooraf aangegeven.
2.5  Max DayCare is gesloten in de weekenden, en op feestdagen..
2.6  Max DayCare behoud het recht voor, om honden te weigeren en/ of de overeenkomst tussentijds te beëindigen . De reden hiervan zal zij , indien dat nodig is, mededelen aan de eigenaar.
2.7   Max DayCare heeft geen mogelijkheid om hondjes op te vangen die loops zijn. hierdoor kunnen zij niet bij andere hondjes.
2.8  De eigenaar van Max DayCare zal ten alle tijden toezicht houden op de hondjes.
2.9  Max DayCare vangt alleen kleine hondjes op.
 
3. Verplichtingen eigenaar(en)
3.1  De eigenaar zorgt ervoor dat de hond jaarlijks de cocktail- en de kennelhoest inenting ontvangt, U dient hier bewijs van te kunnen overleggen.
Tevens draagt de eigenaar er zorg voor dat Uw hondje periodiek een vlo- en wormbehandeling krijgt, en een middel die bescherming geeft voor teken.
3.2 De eigenaar is WA- verzekerd, waarin de dekking van het hondje is meegenomen. ( zie Uw polis) 
3.3 Dagen waarop wij Uw hondje opvangen, minimaal 2 dagen van te voren opgeven. Via de internetsite, daar staat een agenda op waarop U kunt zien wanneer Uw hondje is aangemeld.
3.4 De eigenaar dient een plotselinge afzegging minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, zodat Max DayCare de mogelijkheid heeft om een ander hondje die dag op te vangen.
3.5 Uw hondje zal nooit aan een vreemde meegegeven worden, zonder toestemming van de eigenaar.
3.6 De eigenaar heeft alles op het intakeformulier naar waarheid ingevuld, en de voorwaarden van Max DayCare gelezen.
 
4. Aansprakelijkheidheidsstelling
4.1  Max DayCare is niet aansprakelijk voor de geleden schade aan U of aan Uw hondje, in welke vorm ook.
 
5. Betaling
5.1 De kosten voor een 10 dagenkaart dienen vooraf via de bank betaald te worden , voorzien van de naam van Uw hondje.
5.2 Indien de rekening na 10 dagen niet is betaald volgt er een herinnering met 10 % verhoging.
5.3  Houd U er rekening mee dat U op tijd afzegt als dat nodig is, zodat Wij een ander hondje kunnen opvangen die dag.
5.4 Heeft U een 10 dagenkaart en mocht er iets met Uw hondje gebeuren, wordt gewoon Uw geld terug gestort.
 
6. Algemene kennis
6.1  Een 10 dagen kaart is zelf in te delen. de 10e dag is dan gratis.
6.2  Wanneer U Uw hondje komt brengen dient deze geen halsband te dragen, dit ter voorkoming van vastzitten of grijpen van andere hondjes.
6.3  Wanneer Uw hondje om wat voor reden dan ook een smoeltje/ of muilkorf moet dragen dient U hiervoor zelf te zorgen.
6.4  Geef Uw hondje vooraf niet te veel te eten, als deze komt spelen, dit vanwege een verhoogd risico op maagdraaiing.
6.5  Aan fouten in alle vormen van schrijven door Max DayCare , kunt U geen rechten ontlenen.
6.6  Wanneer U het intake formulier heeft ingevuld en ondertekend, gaat U automatisch akkoord met dit regelement en geeft U daarbij aan deze te hebben begrepen.
6.7 in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist Max DayCare . Beroep daarop is niet mogelijk.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op  1 mei 2021, en worden als zodanig vanaf deze datum gehanteerd.